Zadanie pn. „Zakup programu do ewidencji i zarządzania zbiorami Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z budową portalu do prezentacji zbiorów online” (sierpień – październik 2023).