LEKCJA KALIGRAFII - warsztaty

Czas trwania: 90 min. Cały rok Zajęcia w sali dydaktycznej Liczba osób: od 15 do 26 Grupa docelowa: kl. I-III 20 zł/osoba
Lekcja kaligrafii to prawdziwa podróż w czasie. Uczestnicy przenoszą się do szkoły z połowy XX wieku. W atmosferę wprowadza już samo wyposażenie izby szkolnej: czarna tablica z zajęczą łapką do wycierania, dyscyplina, katedra czy ławki z pochylonym blatem i otworem na kałamarz. Tylko w tej wyjątkowej lekcji uczniowie uczestniczą ubrani w fartuszki szkolne. Podczas zajęć poznają dawne przybory szkolne takie jak: bibularz, pióro czy kałamarz. Poznają także wzory liter pisanych obowiązujących w połowie XX wieku. Lekcja prowadzona jest w oparciu o pierwszy profesjonalny podręcznik do nauki pisania i czytania czyli „Elementarz” Mariana Falskiego. Aby to niecodzienne wydarzenie pozostało na długo w pamięci uczestników, zajęcia kończy pamiątkowe zdjęcie klasowe. Zdjęcie wraz z imiennym świadectwem udziału w zajęciach otrzymuje każdy uczeń. Wysyłane są pocztą na adres wskazany przez opiekuna grupy.
Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przypominamy o konieczności wypełnienia formularza zgody na obecność dziecka na fotografii grupowej, wykonywanej podczas warsztatów kaligrafii. Formularz dostępny jest tutaj załącznik pdf załącznik docx

W ZAGRODZIE U DZIADKA - warsztaty

Czas trwania: 45 min. Maj - wrzesień Zajęcia w plenerze Grupa do 15 os. Grupa docelowa: kl. I-III 15 zł/osoba
Uczestnicy zajęć goszczą w zagrodzie wiejskiej z pocz. XX wieku. Poznają zwierzęta gospodarskie hodowane wsi, ich pożywienie oraz z dowiadują się z jakim przeznaczeniem były hodowane. Podczas zajęć dzieci poznają budynki wchodzące w skład zagrody wiejskiej a także dowiadują się, jak wyglądała codzienna praca w gospodarstwie chłopskim. Lekcji towarzyszy zeszyt ćwiczeń zawierający zagadki i łamigłówki do samodzielnego rozwiązaniaW OGRÓDKU U BABCI - warsztaty

Czas trwania: 45 min. Czerwiec - wrzesień Zajęcia w plenerze Grupa do 15 os. Grupa docelowa: kl. I-III 15 zł/osoba
Lekcja odbywa się w zagrodzie chłopskiej z końca XIX w., w przydomowym ogródku i sadzie. Pozwala zapoznać uczestników z gatunkami kwiatów, ziół, warzyw i owoców uprawianych przez nasze prababcie. Podczas zajęć poruszana jest także tematyka segregowania odpadów i sposobów dbania o czystość środowiska. Lekcji towarzyszy zeszyt ćwiczeń zawierający zagadki i łamigłówki do samodzielnego rozwiązania.


ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDUKACYJNA W PARKU DWORSKIM - warsztaty

Czas trwania: 45 min. Kwiecień - październik Zajęcia w plenerze Grupa do 15 os. Grupa docelowa: kl. I-VI 15 zł/osoba
Młodzi przyrodnicy nauczą się rozróżniać drzewa rosnące w parkach i lasach. Lekcja przybliży wygląd kwiatów i owoców wybranych gatunków drzew i krzewów, różnice w budowie liści drzew liściastych i iglastych, a nawet techniki pomiaru wysokości drzew. Uzupełnieniem ścieżki jest zeszyt ćwiczeń zawierający ilustracje, zagadki oraz zadania do wykonania w terenie. Ścieżkę można przebyć z instruktorem lub samodzielnie (wystarczy zakupić w kasie zestaw edukacyjny), co ułatwiają tabliczki znajdujące się na trasie.


ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-EDYKACYJNA W LESIE GRĄDOWYM - warsztaty

Czas trwania: 45 min. Kwiecień - październik Zajęcia w plenerze Grupa do 15 os. Grupa docelowa: kl. I-VI 15 zł/osoba
Ścieżka umożliwia poznanie typologii lasów oraz budowę warstwową lasu. Uczestnicy lekcji dowiedzą się, jakie zwierzęta można spotkać w lesie oraz jak rozpoznać ich ślady. Na trasie znajdują się gry i zabawy terenowe, które urozmaicają zajęcia. Ścieżkę można przebyć z instruktorem lub samodzielnie (wystarczy zakupić w kasie zestaw edukacyjny), co ułatwiają tabliczki znajdujące się na trasie. Zajęciom towarzyszy zeszyt ćwiczeń zawierający zagadki i zadania do wykonania w terenie.

NA WIEJSKIM PODWÓRKU. GRY I ZABAWY NASZYCH DZIADKÓW - warsztaty

Czas trwania: 45 min. Kwiecień – październik (w wypadku niesprzyjającej pogody lekcja zostaje odwołana Zajęcia w plenerze Liczba osób: grupa do 15 osób Grupa docelowa: 5-6 latki, kl. I-III, IV -VIII 6 zł/osoba
Uczestnicy zajęć nie tylko poznają dawne wiejskie zabawy, ale także będą mieli okazję pobawić się w ten sam sposób, w jaki bawili się nasi dziadkowie… Dzieci spędzą czas na zabawach integrujących wszystkich uczestników: ciuciubabka, serso, kręcenie wiklinowymi kółkami na mieczykach od sersa i wiele innych. Nie zabraknie też popularnego dawniej chodzenia na szczudłach i toczenia obręczy. Lekcja odbywa się na terenie jednej z zagród.

BARWNY ŚWIAT LUDOWYCH WYCINANEK - warsztaty

Czas trwania: 60 min. Cały rok Zajęcia w sali dydaktycznej Liczba osób: grupa do 15 osób Grupa docelowa: kl. I-III, VI-VIII 12 zł/osoba
Uczestnicy zajęć znajdują odpowiedzi na wiele pytań, m.in.: skąd wzięła się tradycja wycinankarstwa w Polsce, jakie miejsce zajmowała wycinanka we wnętrzu mieszkalnym, jakie były formy i techniki wycinania oraz jakich narzędzi używano. Podczas zajęć każdy z uczestników otrzymuje szablon charakterystycznej dla regionu Mazowsza wycinaki, którą wykonuje samodzielnie. Swoją pracę zabiera o domu. Zajęcia w formie pogadanki ilustrowanej projekcją zdjęć połączonej z warsztatami plastycznymi.

LEN – od ziarenka do nitki - warsztaty

Czas trwania: 60 min. Maj - październik Zajęcia w plenerze Liczba osób: grupa do 15 osób Grupa docelowa: 5- 6 latki, kl. I-III 12 zł/osoba
Obok zbóż, popularnymi roślinami na Mazowszu były len i konopie. Przędzę lnianą wykorzystywano do wyrobu tkanin. Ale nie tylko. Len ma też właściwości lecznicze. Jakie zastosowanie miał len? Jak wyglądały etapy obróbki lnu ? O tym uczestnicy dowiedzą się podczas pokazu międlenia, klepania i czesania lnu. Pokaz prowadzony jest w jednej z zagród i jest możliwy do przeprowadzenia tylko przy sprzyjającej pogodzie.

TRADYCYJNE ZAJĘCIA WIEJSKIE - wyrób masła - pokazy

Czas trwania: 60 min. Cały rok Zajęcia w sali dydaktycznej Liczba osób: grupa do 15 osób Grupa docelowa: 5-6 latki, kl. I-III 6 zł/osoba
W II połowie XIX w. masło było jednym z podstawowych produktów gospodarstwa wiejskiego. Wyrabiano je w drewnianych maselnicach, zwanych na Mazowszu kirzankami lub kierzankami. Uczestnicy dowiadują się z czego i w jaki sposób powstaje masło, poznają także akcesoria związane z wyrobem masła. Na zakończenie mają możliwość doświadczyć smaku świeżo ubitego masła z wiejskim chlebem.

W WOJCIECHOWEJ CHAŁUPIE - warsztaty

Czas trwania: 60 min. Cały rok Zajęcia w sali dydaktycznej Liczba osób: grupa do 15 osób Grupa docelowa: 5-6 latki, kl. I-III 6 zł/osoba
Dom wiejski, zamieszkany często przez rodzinę wielopokoleniową, spełniał różne funkcje, musiał więc posiadać odpowiednie wyposażenie. Podczas lekcji uczestnicy dowiadują się, jakie sprzęty, narzędzia, urządzenia i przybory musiały się w nim znajdować, gdzie było ich miejsce i jakie miały przeznaczenie. Lekcji towarzyszy zabawa edukacyjna w urządzanie chałupy chłopskiej. Zadaniem uczestników jest ustawienie sprzętów w poszczególnych pomieszczeniach chałupy (makieta). Lekcja w formie pogadanki ilustrowanej prezentacją zdjęć i połączonej z zabawą edukacyjną.

W WIEJSKIEJ KUŹNI - pokaz pracy kowala - pokazy

Czas trwania: 45 min. Kwiecień - październik Zajęcia w plenerze Grupa do 15 osób Grupa docelowa: 6 lat 400 zł/ grupa
Zajęcia przybliżają zanikające zawody związane z tradycyjnym rzemiosłem wiejskim. Prowadzane są przez wykwalifikowanego kowala i odbywają się w autentycznej wiejskiej kuźni z pocz. XX w. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat zawodu kowala oraz wyrobów kowalskich i ich zastosowania, poznają także funkcje podstawowych urządzeń i narzędzi kowalskich stanowiących wyposażenie kuźni. Podczas zajęć obserwują proces powstawania podkowy końskiej.

SKARBY PSZCZELEJ RODZINY. OD MIODU DO WOSKU - warsztaty

Czas trwania: 60 min. Cały rok Zajęcia w sali dydaktycznej Liczba osób: od 15 do 24 Grupa docelowa: kl. I-III, IV-VIII 20 zł/osoba
Lekcja jest połączeniem ciekawej pogadanki z zajęciami warsztatowymi. Uczestnicy siedząc przy stolikach kształcie komórki plastra poznają życie rodziny pszczelej oraz zwyczaje i tradycje towarzyszące pszczelarzom ponad sto lat temu. Dowiadują się jakie narzędzia potrzebne są do pracy w pasiece, a także co poza miodem produkują pszczoły. W ramach warsztatów samodzielnie wykonują świeczkę z wosku w wybranym przez siebie kształcie.

WIOSNA W ULU - program edukacyjny

Czas trwania: 240 min. Marzec - kwiecień Zajęcia Liczba osób: od 15 do 24 Grupa docelowa: kl. I-III, IV-VIII 45 zł/osoba
|
Program poświęcony wiosennym pracom w pasiece. W cenę biletu wliczone są następujące atrakcje: udział w warsztatach Skarby pszczelej rodziny, zwiedzanie wystawy Wielkanoc na Mazowszu z przewodnikiem muzealnym oraz przejażdżkę wozem konnym po terenie ekspozycji muzealnej.

WARSZTAT PRACY WIEJSKIEGO PLECIONKARZA - pokazy

Zajęcia przybliżają zanikające zawody związane z tradycyjnym rzemiosłem wiejskim. Prowadzane są przez wykwalifikowanego instruktora wikliniarstwa i odbywają się w autentycznej zagrodzie chłopskiej. Uczestnicy zajęć wzbogacają swój wiedzę na temat uprawy i obróbki wikliny, poznają warsztat pracy plecionkarza, narzędzia oraz techniki plecionkarskie. Mają możliwość samodzielnego wykonania fragmentu koszyka pod kierunkiem instruktora.