Informacja o wyborze oferty z dnia 09.07.2013r.

 Usługa w zakresie ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych 

Nr  124621 – 2013 z dnia 26.06.2013

 Załączniki:

Informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia