Informacja o wyborze oferty z dnia 13.10.2015r.

Znak sprawy Dz.E 282/1/15

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro , realizowanym na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pn.: „Modernizacja wiatraka typu koźlak – etap I dokumentacja”

 

Załączniki:

informacja o wyborze oferty