Informacja o wyborze oferty z dnia 20.12.2013r.

Dostawa oleju opałowego

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 264693 – 2013 z dnia 06.12.2013

Załączniki:

informacja o wyborze oferty