Informacja o wyborze oferty z dnia 22.10.2015r.

Znak sprawy ZD/282/02/15

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, na zadanie pn.: „Zmiana organizacji w zakresie ruchu turystycznego na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu „

Załączniki:

informacja o wyborze oferty