Informacja o wyborze oferty z dnia 24.01.2014r.

Dostawa oleju opałowego

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 5435-2014 z dnia 09.01.2014r.

Załączniki:

informacja o wyborze oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia