Informacja o wyborze oferty z dnia 25.06.2013r.

Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wsi przydrożnej

w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – II etap wraz z usługami towarzyszącymi.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych 

Nr  102129-2013z dnia 06.06.2013 r.

Załaczniki:Informacja o wyborze oferty