Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wsi przydrożnej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – II etap wraz z usługami towarzyszącymi.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych  Nr  102129-2013z dnia 06.06.2013r..

Załączniki:

ogłoszenie

SIWZ

wytyczne dotyczące opracowania dokumentacji 

Załącznik nr 1 do wytycznych

Załącznik nr 2 do wytycznych

 Załącznik nr 3 do wytycznych

Załacznik nr 4 zag. terenu