„ Uzupełnienie nasadzeń w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – XIX w park krajobrazowy Uniszki Zawadzkie – Etap I”

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 183391-2014 z dnia 27.08.2014 r.

Załączniki:

ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja techniczna zadania – zał. nr 8 do SIWZ