Ogłoszenie nr 2019/S 121-296678 z dnia 26.06.2019r. Ochrona osób i mienia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogłoszenie nr  2019/S 121-296678 z dnia 26.06.2019r. Ochrona osób i mienia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 121-296678 z dnia 26.06.2019r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ 

SIWZ.pdf

Opis przedmiotu zamówienia

espd-request (2)

espd-request (2).rar

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_b4fc9d02-cc98-4416-991e-ea6971e04f3b

Informacja publiczna.rar

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Sprostowanie zawiadomienia o unieważnieniu postępowania