Ogłoszenie nr   22158-2016   z dnia 02.02.2016r. „Budowa mostu na rzece Sierpienicy”

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 22158-2016 z dnia 02.02.2016 r.

Załączniki:

ogłoszenie

SIWZ

dokumentacja zal. nr 11

Wyjaśnienia_treści_SIWZ_z dnia 09.02.2016r.

Wyjaśnienia_treści_SIWZ_z dnia 11.02.2016r.