Ogłoszenie nr 282710-2015 dnia 22.10.2015 r. „Budowa wodociągu, wykonanie odwodnienia oraz ornitologicznej ścieżki edukacyjnej”

Ogłoszenie nr282710 -2015 z dnia 22.10.2015r.

„Budowa wodociągu, wykonanie odwodnienia oraz ornitologicznej ścieżki edukacyjnej”

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr  282710 -2015z dnia 22.10.2015 r.

Załączniki:

ogłoszenie

SIWZ

dokumentacja