Ogłoszenie nr 285852-2015 dnia 26.10.2015 r. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i adaptacji na cele wystawiennicze obiektów wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z usługami towarzyszącymi.”

Ogłoszenie Nr 285852-2015 z dnia 26.10.2015r.

„Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i adaptacji na cele wystawiennicze obiektów wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z usługami towarzyszącymi.”

 

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr  285852 -2015z dnia 26.10.2015 r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. 10. Wytyczne do aktualizacji dokumentacji

Zał. 11. Dokumentacja archiwalna cz.1

            Dokumentacja archiwalna cz.2

zawiadomienie o unieważnieniu postępowania