Ogłoszenie nr 304380-2016 z dnia 01.09.2016r „Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa ekspozycji plenerowych – budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I dokumentacja wraz z usługami towarzyszącymi.”

Ogłoszenie nr 304380-2016 z dnia 01.09.2016r

„Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa ekspozycji plenerowych – budowa wsi przydrożnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I dokumentacja  wraz z usługami towarzyszącymi.”

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych  Ogłoszenie nr 304380-2016 z dnia 01.09.2016r

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Wytyczne dotyczące sporządzenia Dokumentacji – Załącznik Nr 9 do SIWZ

Dokumentacja archiwalna  sporządzona w  2009, 2010 oraz 2013 R.-  Załącznik Nr 10 do SIWZ.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia