Ogłoszenie Nr 305395-2016 z dnia 06.09.2016r. „Budowa wewnętrznej linii zasilającej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.”

Ogłoszenie Nr 305395-2016 z dnia 06.09.2016r.

„Budowa wewnętrznej linii zasilającej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.”

 

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych  Ogłoszenie

Nr 305395-2016 z dnia 06.09.2016r.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Formularz cenowy – zbiorcze zestawienie składników ceny oferty – załącznik nr 9

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 10

Zmiana treści SIWZ z dnia 12.09.2016r.

SIWZ po zmianie z dnia 12.09.2016r

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia