Ogłoszenie nr 316270-2015 dnia 23.11.2015 r. „Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I dokumentacja.”

Ogłoszenie Nr 316270-2015 z dnia 23.11.2015r.

„Modernizacja źródeł ciepła oraz budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I dokumentacja.”

 

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr  316270 -2015z dnia 23.11.2015 r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Wytyczne dot. dokumentacji – zał nr 10