Ogłoszenie nr 38294-2016 z dnia 22.02.2016 r. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i adaptacji na cele wystawiennicze obiektów wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z usługami towarzyszącymi.” | Ogłoszenie nr 38294-2016 z dnia 22.02.2016 r. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i adaptacji na cele wystawiennicze obiektów wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z usługami towarzyszącymi.”

Ogłoszenie nr  38294-2016  z dnia 22.02.2016 r. „Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji i adaptacji na cele wystawiennicze obiektów wchodzących w skład Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z usługami towarzyszącymi.”

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr  38294-2016 z dnia 22.02.2016 r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Zał. 10. Wytyczne do aktualizacji dokumentacji

Zał. 11. Dokumentacja archiwalna cz.1

              Dokumentacja archiwalna cz.2