Ogłoszenie Nr 501442-N-2017 z dnia 08.05.2017r. „Budowa ogrodzenia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od strony ul. Narutowicza”

Ogłoszenie Nr   501442-N-2017  z dnia 08.05.2017r

„Budowa ogrodzenia Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od strony ul. Narutowicza.”

 

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych  Ogłoszenie

Ogłoszenie Nr   501442-N-2017  z dnia 08.05.2017r 

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 9

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty