Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 9:

Decyzja z 01.02.2017r. pozwolenie na usunięcie drzew

Decyzja z 3.04.2017r. pozwolenie na usunięcie drzew

Projekt budowlany ogrodzenie skansen

Przedmiar ogrodzenie

STWIOR