Ogłoszenie nr 505508-N-2020 z dnia 23.01.2020r. Świadczenie usług polegających na nadzorze inwestorskim nad zadaniem Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5 | Ogłoszenie nr 505508-N-2020 z dnia 23.01.2020r. Świadczenie usług polegających na nadzorze inwestorskim nad zadaniem Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5

Ogłoszenie nr 505508-N-2020 z dnia 23.01.2020r.

Świadczenie usług polegających na nadzorze inwestorskim nad zadaniem Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5

Znak sprawy DzAI 281/01/20

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  505508-N-2020 z dnia 23.01.2020r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dostępna pod adresem: https://przetargi.mwmskansen.pl/MODERNIZACJABIEZUN/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty