Ogłoszenie nr   512544 -N-2020 z dnia 14.02.2020r.

Dostawa oleju opałowego

Znak sprawy DzAI 281/02/20

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr   512544 -N-2020 z dnia 14.02.2020r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty