Ogłoszenie  Nr  515581-N-2018 z dnia 08.02.2018 r..

 „Dostawa oleju opałowego.”

 

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych  Ogłoszenie Nr  515581-N-2018 z dnia 08.02.2018 r.

 

Załączniki:

Informacja z sesji otwarcia ofert

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja o wyborze oferty