Ogłoszenie nr 517059-N-2020 z dnia 28.02.2020

„Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum”

 

Znak sprawy DzAI 281/03/20

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  517059-N-2020 z dnia 28.02.2020

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia zał. 9.1-9.6

Wyjaśnienie treści SIWZ 04.03.2020r

Wyjaśnienie treści SIWZ 06.03.2020r

Informacja z otwarcia ofert

Informacja-o-unieważnieniu-postępowania-cz.-III, IV, VI

Informacja o wyborze oferty – Część II oraz Część V

Informacja o wyborze oferty cz. I