Ogłoszenie nr 537228-N-2020 z dnia 06.05.2020r.

„Konserwacja eksponatów ze zbiorów Muzeum”

 

Znak sprawy DzAI 281/04/20

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  537228-N-2020 z dnia 06.05.2020r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Opis Przedmiotu zamówienia zał. 9.1-9.4

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w Części I, II i III

Informacja o wyborze oferty cz. IV