Ogłoszenie nr 570014-N-2019 z dnia 16.07.2019 r. Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5

Ogłoszenie nr 570014-N-2019 z dnia 16.07.2019 r.

Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5

Znak sprawy DzAI 281/02/19

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  570014-N-2019 z dnia 16.07.2019r

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 10

SIWZ.pdf

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 11 do SIWZ do pobrania pod adresem:

https://przetargi.mwmskansen.pl/MODERNIZACJABIEZUN/

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ _ 30.07.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Sprostowanie zawiadomienia