Ogłoszenie Nr 576841-N-2017 z dnia 28.08.2017 „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II Budynek 2,4.”

Ogłoszenie Nr  576841-N-2017 z dnia 28.08.2017 .

„Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II Budynek 2,4.”

 

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych  Ogłoszenie  Nr  576841-N-2017 z dnia 28.08.2017 .

 

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 10

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania