Ogłoszenie Nr 587819-N-2017 z dnia 20.09.2017 r. „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II Budynek 2,4.” II przetarg

Ogłoszenie Nr   587819-N-2017 z dnia 20.09.2017 r..

„Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II Budynek 2,4.”

 

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w  Biuletynie Zamówień Publicznych  Ogłoszenie

Nr  587819-N-2017 z dnia 20.09.2017 r.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ wraz załącznikami

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik Nr 10

Pytania i wyjaśnienia treści SIWZ

Przedmiary Budynek 2

Przedmiary Budynek 4

Wniosek o zmianę treści SIWZ

Wniosek do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia