Ogłoszenie Nr 589862-N-2017 z dnia 18.09.2017 „Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego” | Ogłoszenie Nr 589862-N-2017 z dnia 18.09.2017 Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego

Ogłoszenie Nr 589862-N-2017 z dnia 18.09.2017

Zakup samochodów dla instytucji kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

Znak sprawy: Ag-2200/2/17

Załączniki:

 Ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Uwaga:

Niniejsze zamówienie jest zamówieniem wspólnym, które prowadzone jest w oparciu o art. 16 ust. 1 ustawy Pzp.

Postępowanie niniejsze w swoim imieniu oraz w imieniu i na rzecz Instytucji kultury prowadzi Pełnomocnik: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, zwane dalej Zamawiającym.

Adres strony internetowej, na której umieszczona została SIWZ: www.bip.muzeum.ostroleka.pl