Ogłoszenie nr 592493-N-2019 z dnia 05.09.2019r. Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5 | Ogłoszenie nr 592493-N-2019 z dnia 05.09.2019r. Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5

Ogłoszenie nr 592493-N-2019 z dnia 05.09.2019r.

Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5

Znak sprawy DzAI 281/05/19

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  592493-N-2019 z dnia 05.09.2019r.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 10

SIWZ wraz z załącznikami od nr 1 do nr 10.pdf

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 11 do SIWZ do pobrania pod adresem: https://przetargi.mwmskansen.pl/MODERNIZACJABIEZUN/

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyajśnienie treści SIWZ 18.09.2019

Wyjaśnienie treści SIWZ 23.09.2019r.

Wyjaśnienie treści SIWZ 25.09.2019r.

Wyjaśnienie treści SIWZ 26.09.2019r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu