Ogłoszenie nr 597287-N-2020 z dnia 14.10.2020r. Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu – etap I przedprojektowy”

Ogłoszenie nr 597287-N-2020 z dnia 14.10.2020r.

 Rewitalizacja zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu – etap I przedprojektowy”

 Znak sprawy : DzAI 281/05/20

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 597287-N-2020 z dnia 14.10.2020r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – załacznik nr 8

Wyjaśnienie treści SIWZ z 19.10.2020r 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

SIWZ_po zm_ 26_10_2020

Wyjaśnienie treści SIWZ 26.10.2020 

Wyjaśnienie-treści-SIWZ-z-3.11.2020r. 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyborze-oferty