Ogłoszenie nr 606525-N-2019 z dnia 09.10.2019 r. Modernizacja wiatraka typu koźlak na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogłoszenie nr 606525-N-2019 z dnia 09.10.2019 r.

Modernizacja wiatraka typu koźlak na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Znak sprawy DzAI 281/06/19

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  606525-N-2019 z dnia 09.10.2019r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami

SIWZ.pdf


Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 11 do SIWZ do pobrania pod adresem: https://przetargi.mwmskansen.pl/Modernizacja_wiatraka/

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty