Ogłoszenie nr 611375-N-2019 z dnia 18.10.2019 r.

Dostawa sprzętu komputerowego

Znak sprawy DzAI 281/07/19

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 611375-N-2019 z dnia 18.10.2019 r.

 

Załączniki:

Ogłoszenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zal. Nr 5.1 – 5.11 .pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zal. Nr 5.1 – 5.11 .doc

SIWZ .pdf

SIWZ .doc

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja o unieważnieniu postępowania