Ogłoszenie nr 630273-N-2019 z dnia 29.11.2019r. Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5 | Ogłoszenie nr 630273-N-2019 z dnia 29.11.2019r. Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5

Ogłoszenie nr 630273-N-2019 z dnia 29.11.2019r.

Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek 1,3,5

Znak sprawy DzAI 281/09/19

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  630273-N-2019 z dnia 29.11.2019r. 

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ wraz z załącznikami od nr1 do nr 10

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik Nr 11 do SIWZ do pobrania pod adresem: https://przetargi.mwmskansen.pl/MODERNIZACJABIEZUN/

Wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 04.12.2019r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty