Ogłoszenie nr 760324-N-2020 z dnia 04.12.2020 r. „Budowa zabezpieczenia dachu i ścian pałacu oraz oficyny wschodniej i murów arianki przed wpływem złych warunków atmosferycznych, tj. obiektów wchodzących w skład zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu”

Ogłoszenie nr 760324-N-2020 z dnia 04.12.2020 r.

„Budowa zabezpieczenia dachu i ścian pałacu oraz oficyny wschodniej i murów arianki przed wpływem złych warunków atmosferycznych, tj. obiektów wchodzących w skład zespołu pałacowego i założenia obronnego w Bieżuniu”

Znak sprawy DzAI 281/06/20

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  760324-N-2020 z dnia 04.12.2020r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ wraz z załącznikami  

Zał Nr 11_Dokumentacja projektowa i STWiORB

Zmiana ogłoszenia z dnia 10.12.2020r.

Zmiana treści SIWZ z dnia 10.12.20r. 

Analiza statyczno wytrzymałościowa 

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 22.12.2020r. 

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o wyborze oferty