Ogłoszenie nr 771162-N-2020 z dnia 29.12.2020r. “Aranżacja wystawy stałej w obiektach Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Ogłoszenie nr 771162-N-2020 z dnia 29.12.2020r.

Znak sprawy DzAI 281/07/20

“Aranżacja wystawy stałej w obiektach Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  771162-N-2020 z dnia 29.12.2020r.

Załączniki:

Ogłoszenie 

SIWZ wraz z załącznikami 

Opis przedmiotu zamówienia wraz z projektem wykonawczym_ załącznik nr 9.rar 

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania