Usługa w zakresie ochrony osób i mienia w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych  Nr  97821-2015z dnia 01.07.2015

Załączniki

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 10 do SIW SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA