Znak sprawy:DzAI 392/38/12 Sierpc, 11.09.2012r. Zapytanie cenowe Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Aktualizacja studium wykonalności oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie dla potrzeb realizacji projektu pn. Budowa centrum kulturalno rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” Termin skłądania ofert 14.09.2012 r. godz.14.00 miejsce złożenia oferty; Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc (sekretariat)

Pliki do pobrania:

zaptanie_cenowe