Znak sprawy   DzAI 392/40-1/12                                                                                                           Sierpc,19.07.2012r.

ZAPYTANIE CENOWE II

           Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu uprzejmie zaprasza do składania ofert na ubezpieczenie majątku muzeum.  Prowadzone postępowanie, na podstawie art. 4 pkt. 8, nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.  Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana zawarta zostanie umowa na na okres 1 roku, tj. od dnia 31 lipca 2012. do dnia 30 lipca 2013 r.
             Termin składania ofert – 26 lipca 2012r. do godz. 11.00

Miejsce złożenia oferty: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc (Sekretariat)

 Pliki do pobrania:

zapytanie_ cenowe 19.07.2012

obiekty_muzealne

budynki użytkowe

sprzet_elektroniczny