Znak sprawy: ZFŚS/282/01/13

Sierpc, dnia 14.05.2013r.

Zapytanie cenowe

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 14 000 euro zaprasza do złożenia oferty na usługę dotyczącą wykonania przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na organizacji wycieczki zakładowej w terminie 05.09 – 09.09.2013r. do Holandii dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Pliki do pobrania:

Zapytanie cenowe