Ogłoszenie nr616990-N-2019 z dnia 30.10.2019 r. 

Dostawa sprzętu komputerowego

Znak sprawy DzAI 281/08/19

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 616990-N-2019 z dnia 30.10.2019 r.

Załączniki:

Ogłoszenie

SIWZ

SIWZ.pdf

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zal. Nr 5.1 – 5.11

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zal. Nr 5.1 – 5.11.pdf

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części I,II,III,VI,VII,VIII,IX,X,XI

Informacja o wyborze oferty