Ogłoszenie o koncesji na usługi Nr 50483-2015 z dnia 10.04.2015 „Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Ogłoszenie o koncesji na usługi

„Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno – Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Publikacja  ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 50483-2015 z dnia 10.04.2015

 

Załączniki:

Ogłoszenie o koncesji na usługi

Opis potrzeb i wymagań Koncesjodawcy

Wzór wniosku o zawarcie umowy koncesji

Informacja o planowanym partnerstwie publiczno – prywatnym

Informacja o zakończeniu negocjacji

Informacja o wyborze oferty