OGŁOSZENIE O PRZETARGU na zawarcie umowy zakupu, dostawy i montażu mebli dla Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), na warunkach określonych w ogłoszeniu

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU

na zawarcie umowy zakupu,  dostawy i montażu mebli dla Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.), na warunkach określonych w ogłoszeniu

Znak sprawy: DzAI 282/32/18

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu na zawarcie umowy na zakup , dostawę i montaz mebli dla Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu