Ogłoszenie o przetargu na zawarcie umowy zakupu, dostawy i montażu regałów bibliotecznych i magazynowych dla Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu | Ogłoszenie o przetargu na zawarcie umowy zakupu, dostawy i montażu regałów bibliotecznych i magazynowych dla Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU

 na zawarcie umowy zakupu,  dostawy i montażu  regałów bibliotecznych i magazynowych  dla Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, prowadzonym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z  r.2019 poz. 1843 z późn. zm.), na warunkach określonych w ogłoszeniu ,

Znak sprawy: O.B.282/1/20

Załączniki:

Ogłoszenie o przetargu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

Projekt Wykonawczy regałów bibliotecznych – załącznik nr 3

Informacja o wyborze oferty