Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wsi przydrożnej

w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – II etap wraz z usługami towarzyszącymi.

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień publicznych 

Nr  126599 z dnia 27.06.2013 r.

Załaczniki:

ogloszenie o udzieleniu zamowienia