„Uzupełnienie nasadzeń w parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 222885 -2014 z dnia 21.10.2014 r.

Załączniki:

ogłoszenie

SIWZ

Zał. nr 6 do SIWZ – „Uzupełnienie nasadzeń w parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – opis „

 

zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamóweniu z 23.10.14

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.10.14

Formularz Oferty po zmiania z 23.10.2014