Znak sprawy: DzAI 282/32/14

Zapytanie cenowe z dnia 02.09.2014r. obsługa wyboru operatora infrastruktury.

 

prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro , realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 09 sierpnia 2013 r. Dz. U, poz. 907 ze. zm). na zadanie pn. Obsługa wyboru Operatora Infrastruktury w Projekcie pn. Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu poprzez wykonanie kompleksowych analiz oraz świadczenie usług doradczych w zakresie prawno-organizacyjnym,  finansowo-ekonomicznym i technicznym.

 

Załączniki:

zapytanie cenowe

informacja o wyborze oferty