Znak sprawy: DzE 282/1/2015

Zapytanie cenowe z dnia 07.10.2015r.  „Modernizacja wiatraka typu koźlak – etap I dokumentacja”

prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro , realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pn.: „Modernizacja wiatraka typu koźlak – etap I dokumentacja”

Załączniki:

Zapytanie cenowe