Zapytanie cenowe z dnia 15.10.2015r.„Zmiana organizacji w zakresie ruchu turystycznego na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Znak sprawy ZD/282/02/15

Zapytanie cenowe z dnia 15.10.2015r.„Zmiana organizacji w zakresie ruchu turystycznego na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 09 sierpnia 2013 r. Dz. U, poz. 907 ze. zm). na pn..: „Zmiana organizacji w zakresie ruchu turystycznego na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Załącznik:

Zapytanie cenowe