Zapytanie cenowe z dnia 19.03.2015r. „Organizacja wycieczki zakładowej w terminie 17.09 – 21.09.2015r. do Szwajcarii dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych” | Zapytanie cenowe z dnia 19.03.2015r. „Organizacja wycieczki zakładowej w terminie 17.09 – 21.09.2015r. do Szwajcarii dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”

Znak sprawy : ZFŚS 282 /01/15

Zapytanie cenowe z dnia 19.03.2015r. „Organizacja wycieczki zakładowej w terminie 17.09 – 21.09.2015r. do Szwajcarii dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”

prowadzone w trybie przetargu otwartego poniżej równowartości kwoty 30 000 euro , realizowane na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na zadanie pn.: „Organizacja wycieczki zakładowej w terminie 17.09 – 21.09.2015r. do Szwajcarii dla pracowników Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu współfinansowanej ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”

Załączniki

zapytanie_cenowe-organizacja_wycieczki

Informacja o zmianie treści załąłcznika nr 1 i nr 2